Ενημερωτική τηλε-συνάντηση υποψηφίων μαθητών και γονέων για πρακτικές δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική τηλε-συνάντηση υποψηφίων μαθητών και των γονέων τους, σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών των υποψηφίων, για την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Στόχος της συνάντησης είναι η αποσαφήνιση της διαδικασίας της υγειονομικής εξέτασης και των πρακτικών δοκιμασιών ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και αντίστοιχα εξάλειψη των πιθανών παρανοήσεων από την πλευρά των μαθητών και των γονέων.
Η συνάντηση θα λάβει χώρρα την Τρίτη 7 Ιουνίου και ώρα 18.30-20.00. Θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας WEBEX και ο σύνδεσμος για τη συμμετοχή είναι https://minedu-primary2.webex.com/meet/ovasilia