ΔΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2022

Για την ομαλή διεξαγωγή της υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έχει καταρτιστεί το πρόγραμμα που φαίνεται στο παρακάτω αρχείο.