Πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Γ’ Λυκείου έως 10/4/2020

Το πρόγραμμα ισχύει από Πέμπτη 26/3/2020 έως 10/4/2020 και αφορά την σύγχρονη τηλεκπαίδευση στην πλατφόρμα Webex. Σχετικές οδηγίες για την χρήση της πλατφόρμας θα βρείτε εδώ. Στο πρόγραμμα αναφέρεται αναλυτικά, ο καθηγητής, το μάθημα, οι ώρες και μέρες και ο σύνδεσμος προς την εικονική τάξη. Επίσης σημειώνεται πως υπάρχει αναρτημένο ένα βίντεο με οδηγίες για την χρήση και της ασύγχρονης πλατφόρμας eclass, που θα το βρείτε εδώ.

Σύνδεση μαθητών στο eclass και εγγραφή σε μάθημα

Παρατίθεται ένα βίντεο με οδηγίες προς μαθητές και γονείς για την σύνδεση στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης eclass του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και την διαδικασία εγγραφής σε μαθήματα, που δημιουργήθηκε από συνάδερφο εκπαιδευτικό ΠΕ86 του Πειραματικού Σχολείου Φλώρινας. Ακόμα υπάρχει μια παρουσίαση του συναδέρφου Νίκου Καλύβα με τα βήματα που χρειάζεται να κάνει ο μαθητής. Σημειώνεται πως το σχολείο μας εμφανίζεται στα σχολεία της Χαλκιδικής ως Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Νέου Μαρμαρά.

Οδηγός μαθητή για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Webex)

Ένας οδηγός για να συνδεθούν οι μαθητές στην πλατφόρμα Webex που έγραψε ο συνάδερφος ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ.

Είναι εξαιρετικά αναλυτικός και με επεξηγηματικά σχήματα και καλύπτει κάθε τύπο σύνδεσης (Smartphone, Tablet, PC).

Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ο μαθητής θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με έναν από τους παρακάτω τρόπους :

 1. Smartphone
 2. TabletTablet
 3. PC

Στο συγκεκριμένο οδηγό θα αναφερθούμε…

Ενημέρωση σχετικά με Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και κατόπιν συνεννόησης με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής
Άμυνας, σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή
διάδοσης της λοίμωξης covid-19, παρέχεται στους στρατεύσιμους της κλάσης 2023
(γεννηθέντες το έτος 2002) η δυνατότητα να απογραφούν χωρίς την αυτοπρόσωπη
παρουσία τους σε Στρατολογικές Υπηρεσίες ή ΚΕΠ, αλλά ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης
ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος http://www.stratologia.gr , ακολουθώντας τις οδηγίες
του συνδέσμου https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis .
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/Διευθύντριες των σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης
να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο (π.χ. e-mail, sms κ.λ.π.) τους άρρενες μαθητές
γεννηθέντες το 2002 για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης Δελτίου Απογραφής (ΔΑ).


Ενημέρωση μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και
γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία
για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με
φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,
κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι
μέσω εφαρμογής).
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά
δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,
συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη
και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το
Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς
εμπορικής προώθησης.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε
στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr).

Ενημέρωση για έναρξη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Η διαδικασία θα υλοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε
με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν
ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς
να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια
συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία
παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό,
έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω
διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το
Υπουργείο).

Εγγραφή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
Χρήση λογαριασμού ΠΣΔ για τη δημιουργία ψηφιακών τάξεων:
Για την ασύγχρονη διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν
ψηφιακές τάξεις, ώστε να προγραμματίζουν το μάθημά τους, να αποστέλλουν
εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις, να αναρτούν εργασίες κτλ.
Οι μαθητές αντίστοιχα θα μπορούν έτσι να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις
ψηφιακές τάξεις του ΠΣΔ (π.χ. e-class, e-me).
Οδηγίες εγγραφής:
Εκπαιδευτικοί: https://register.sch.gr/teachers/
Μαθητές: https://register.sch.gr/students/
o Ο μαθητής θα δίνει στη φόρμα εγγραφής τα στοιχεία του, όπως αυτά
αναγράφονται σε έλεγχο προόδου τριμήνου.
o Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου, μπορεί να τον
αφήσει κενό.

Διαβίβαση Πρόσκλησης-Επιλογής-Κατανομής Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του
Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή
Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)»

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. Φ.430/98/236268/Σ.8127/14-11-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2002)» και παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των γεννημένων το έτος 2002 μαθητών σας σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) έως τις 31 Μαρτίου 2020, καταληκτική ημερομηνία

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

Το παρόν έχει ως σκοπό την ενημέρωση των εργαζομένων σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα του κορωνοϊού COVID-19, τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος και τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του ιού.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρμοδιότητα για την προστασία των εργαζομένων (ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων) ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας η Υπηρεσία μας για λόγους διευκόλυνσης και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της επισημαίνει τα εξής:

Οδηγίες για παραμονή παιδιών και εφήβων στο σπίτι από τον ΕΟΔΥ

Στο πλαίσιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την πρόληψη της διασποράς του νέου κορωνοϊού SARSCoV-2 στις σχολικές μονάδες και την κοινότητα

11 Μαρτίου 2020

 • Αποφυγή των συναθροίσεων και του συγχρωτισμού οπουδήποτε (π.χ. καφετέριες, κινηματογράφοι)
 • Αποφυγή ομαδικών εξωσχολικών δραστηριοτήτων
 • Αποθάρρυνση συναντήσεων σε σπίτια φίλων, εστιατόρια ή εμπορικά κέντρα
 • Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως (e-learning)
 • Αποφυγή επαφής με άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες
 • Συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι ή αλκοολούχο διάλυμα
 • Κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος με χαρτομάντιλο και απόρριψη στα απορρίμματα. Αν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, με το εσωτερικό του αγκώνα
 • Αποφυγή αγγίγματος ματιών, μύτης και στόματος
 • Αποφυγή στενής επαφής (χειραψίες, αγκαλιές και φιλιά)
 • Αποφυγή επαφής με άτομα που έχουν συμπτώματα λοίμωξης
 • Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ιατρό ή με τον ΕΟΔΥ.